Welkom!

Welkom op de site van de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek-Liemers. Uilen zijn fascinerende vogels. De kerkuil, die zijn leven leidt in de directe omgeving van mensen, spreekt vooral door zijn geheimzinnige manier van leven tot de verbeelding. De witte ‘oele’, die je doet schrikken, als hij uit de schuur komt zetten, wanneer je ’s avonds nog even in de paardenstal wilt kijken of de spookachtige gestalte, die door het licht van de koplampen verdwijnt in de duisternis, was ooit een zeldzame verschijning in onze regio.

In 1967 werd door enkele enthousiaste kerkuilbeschermers de eerste nestkast voor de kerkuil opgehangen, het begin van de opmars van de kerkuil in de  regio. Na de extreem strenge winter van 1978-1979 had ons land naar schatting nog maar 100 broedparen van de kerkuil, waarvan een handje vol in ons gebied. Op de eerste jaarvergadering van de werkgroep, in  1982 werden door de werkgroepleden al 22 broedgevallen vastgesteld.  Je kunt gerust zeggen, dat het kerkuilbeschermingswerk in onze regio zeer succesvol is geweest. In de betere jaren komen in Achterhoek en Liemers meer dan 150 kerkuilen tot broeden.

Een groep van ongeveer 40 vrijwilligers beheert ongeveer 600 nestkasten. Deze worden jaarlijks in het broedseizoen gecontroleerd, indien noodzakelijk schoongemaakt en als het gastadres er mee instemt, worden de jongen geringd.

Ben je benieuwd wie er in het bestuur zit? Zie hier. Ook ons beleidsplan kun je inzien.