2023, een goed jaar!

Het jaar 2023 is een goed kerkuilenjaar geworden. Het broedseizoen begon vroeg en dit beloofde wat. We werden niet teleurgesteld. Broedresultaten van 6-7 jonge kerkuilen in de kast kwamen regelmatig voor. De natuur heeft zich toch redelijk hersteld na het dramatische jaar 2022.                                                                    

We konden ons doel waarmaken: zoveel mogelijk uilen ringen en hiermee de nodige informatie verzamelen. We hopen dat alle geringde kerkuilen een plaatsje kunnen bemachtigen in de een of andere kast zodat dit volgend jaar weer tot nieuwe broedparen kan leiden.

Woensdag 26 jl. hebben wij onze laatste kerkuilen van de 1ste broedronde geringd en we hopen dat er een 2de ronde volgt.

Via deze weg wil ik als voorzitter eenieder bedanken voor de inspanning die we met elkaar hebben geleverd in het belang van de kerkuilen.

Eugène.