Financiëel verslag 2022

Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2022. Voor de duidelijkheid zijn ook de kostenposten uit het jaar daarvóór (2021) in beeld gebracht.

jaarkostenpostink. +uitg. -
2021in kas1862,25
ringen74,05
jaarvergadering180,00
reiskosten12,03
totaal1862,25(A)266,08 (B)
saldo = {A) - {B}1596,17
2022in kas1596,17
oprichting stichting100,70
Kamer van Koophandel51,95
aanvraag E herkenning66,49
reiskosten Eugène Piron29,20
ringen107,27
notaris attentie14,25
rente0,18
totaal1596,35(A)369,86 (B)
saldo = {A) - {B}1226,49
2023in kas1226,49